ต.ค. 08

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานและอบรมปลูกสำนึกจิตอาสาให้กับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช

ต.ค. 06

ชื่นชมนักเรียนคนเก่ง “ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14”

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ” ณ นคร อุทิศ”
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14  ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ด.ญ. พิมพ์พรรณ ชินธีรกานต์

……………………………………………………..
รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ป. 1-3
ด.ช.นนนท์ วิชานศวกุล

……………………………………………………..
รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ป. 4-6
ด.ญ. มารดา อาร์ริงตัน

     

 

ต.ค. 01

เกษียณอายุราชการ 62 “ร้อยดวงใจ สานสายใย ชาวอนุบาล”