เม.ย. 27

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง

เม.ย. 24

ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อชั้นอนุบาลปีที่ 1  อ.1 ปี 59

รายชื่อชั้นอนุบาลปีที่ 2  อ.2 ปี 59

รายชื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ป.1 ปี 59

รายชื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ป.2 ปี 59

รายชื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ป.3 ปี 59

รายชื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ป.4 ปี 59

รายชื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ป.5 ปี 59

รายชื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ป.6 ปี 59

****ป.1 มีเฉพาะห้อง 1/1-1/6  ส่วนห้อง 1/7-1/8 EP ยังไม่จัดห้องเรียน

เม.ย. 01

ขอแสดงความยินดีกับ “นักเรียนคนเก่ง” จากผลการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2558 โดยได้คะแนนเต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

Older posts «