พ.ค. 10

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล
หลักฐานในการทำสัญญาจ้าง

พ.ค. 08

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

พ.ค. 04

ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

อนุบาล 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6