เม.ย. 01

ขอแสดงความยินดีกับ “นักเรียนคนเก่ง” จากผลการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2558 โดยได้คะแนนเต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

มี.ค. 28

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558

ก.พ. 10

กิจกรรม Open House “Teach Less Learn More& Open Early Childhood Day”

Older posts «