มิ.ย. 14

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

มิ.ย. 09

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

พ.ค. 30

การอบรมเชิงปฏิบัติการ iLearning ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” แห่งที่ 2