ธ.ค. 05

เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วมในขณะนี้ โรงเรียนขอประกาศหยุดเรียน ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2559 และเปิดเรียนวันที่ 8 ธันวาคม 2559

พ.ย. 29

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว

รายละเอียด สร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล.55-ก

พ.ย. 25

นักเรียนโครงการ English Programme ชั้น ป.3-4 เข้าร่วมกิจกรรม English Camp ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559

Older posts «