ต.ค. 07

งานมหกรรมวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้

คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน

  • อาคาร 3 ห้อง 312
    • windows 8.1 pro 64 bit
    • office 2013
  • อาคาร 3 ห้อง 311,อาคาร 4 ห้อง 413,ห้องคอม EP
    • windows 7 pro 32 bit
    • office 2010


map
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมทักษะวิชาการ

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.

ลงทะเบียนนักเรียน/ครู/ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ขยายเวลาถึงวันที่ 29 กันยายน 2558
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => วันที่ 30 กันยายน 2558
จัดการแข่งขัน => วันที่ 10 ตุลาคม 2558
ประกาศผลการแข่งขัน => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
http://south10.anuban.ac.th

.: ผู้ประสานงาน :.

รองผอ.วัลภา วิเชียรสราง
085-884-7952
ครูสุคนธ์ บุญศิริ
086-470-2961
ศน.ธีระวิทย์ สกุณา
083-645-3840

ก.ย. 26

งานมุทิตาจิต แด่คุณครูผู้เกษียณ

ดูภาพทั้งหมด

ก.ย. 22

(ปรับปรุง) เกณฑ์การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ 2558

(ปรับปรุง)เกณฑ์การแข่งขันวิชาการอนุบาล 14 จังหวัด 2558

Older posts «