ต.ค. 14

ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.นศ.1 เข้าแข่งขันระดับภาคใต้

ที่จังหวัดระนอง จำนวน 23 รายการ

 

 

ต.ค. 14

กิจกรรมทักษะทางวิชาการอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2559

ก.ย. 28

มุทิตาจิตแค่ครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เกษียณอิ่มใจ…ศิษย์รักได้ดี” 28 กันยายน 2559

Older posts «