มี.ค. 18

ประกาศรายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษชั้นอนุบาลปีที่ 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด รายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษชั้นอนุบาลปีที่ 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

มี.ค. 10

การจับฉลากเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

มี.ค. 10

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้จับฉลากได้และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด ==: ประกาศรายชื่อนักเรียนจับฉลากได้และเงื่อนไขพิเศษ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(*** รายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษได้จัดเข้าห้องเรียนแต่ละห้องเรียบร้อยแล้ว ***)