พ.ย. 20

ร่วมเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ฯ

ดูภาพทั้งหมด

พ.ย. 18

ค่ายสะเต็มศึกษา

ดูภาพทั้งหมด

พ.ย. 08

มอบค่านิยม 12 ประการฯ

คณะผู้บริหาร ร.ร.มอบค่านิยม 12 ประการแก่ น.ร.อนุบาลนครฯ เพื่อเป็นพื้นฐานการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ต.ค. 20

เขตใช้สถานที่อบรมครูฯ

ดูภาพทั้งหมด

ต.ค. 20

ผ่านการประเมินสมศ.รอบ 3

onesqaโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบ 3 (พ.ศ.2554-2558)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

Older posts «