ม.ค. 25

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดการรับสมัคร  :

–::ประกาศการรับสมัครเด็กเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

–::ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EP,EEP ประจำปีการศึกษา 2562

 

ธ.ค. 28

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2562

ธ.ค. 21

Merry Christmas