พ.ค. 21

ท่านผู้บริหารโรงเรียนยืนรับนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน

12413 12417 12419 12421 12423

พ.ค. 13

ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (ให้ตรวจสอบรายชื่อตามชั้นเรียนเดิม)

1..ชั้นอนุบาล1

2..ชั้นอนุบาล2

3..ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

4..ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

5..ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

6..ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

7..ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

8..ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558

มี.ค. 26

ประกาศผลสอบโครงการ EEP

pdf_icon
ประกาศผลสอบโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ (EEP)

มี.ค. 15

ยินดีกับนักเรียนคนเก่งการสอบ O-net

O-NET O-NET1

มี.ค. 13

จับฉลากอนุบาลปีที่ 1/2558

ดูภาพทั้งหมด

Older posts «