ธ.ค. 07

ประกาศหยุดเรียน…โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”

…..เนื่องจากภาวะฝนตกหนักในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้ให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน จึงขอประกาศหยุดเรียน เป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 7- 8 ธันวาคม 2560 และจะเปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันที่  12 ธันวาคม 2560