พ.ย. 21

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ “ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูณัฐศุกาญจน์ วัตถุ เนื่องจาก กคศ. มีมติอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว13