กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร” ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” แห่งที่ 2