พิธีมอบสิ่งของพระราชทานและอบรมปลูกสำนึกจิตอาสาให้กับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช