ต.ค. 08

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานและอบรมปลูกสำนึกจิตอาสาให้กับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช