กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ SMTP ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 17-19 ต.ค. 2562