ประกาศเรื่องการรับย้ายนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563

ให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับย้ายทุกระดับชั้น ให้นำเอกสารย้ายจาก รร.เดิม มามอบตัวที่ รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” ในวันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-11.30 น.
หากไม่มาตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
**ผู้ปกครองมาคนเดียวพร้อมสวมแมส และไม่ต้องพานักเรียนมาด้วย