ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง รร.กัลยาณีศรีธรรมราช กับ รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ”ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนวิทย์-คณิต (SMP)