ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง รร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ซึ่งลงนามโดย ท่าน ผอ.ภักดี เหมทานนท์ มีท่านรองคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการและคณครูร่วมเป็นสักขีพยาน กับ รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” ลงนามโดยท่าน ผอ.วันชัย วงศ์ศิลป์ และท่านรองสุภาวดี เพ่งพินิจ ท่านรองนำศักดิ์ หนูคง พร้อมคณะครูร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการต่อไป