ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ”
ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-356-064
โทรสาร : 075-340-172
E-mail: anuban.ac.th@gmail.com