ส.ค. 15

ร่วมต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครู จาก PPD Kuala Kungsar, Peruk, Malaysia ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 13-15 สิงหาคม 2560

ก.ค. 09

กรีฑาสายใยไตรภาคี ครั้งที่ 8 “ดอกบัวเกมส์” ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560

มิ.ย. 11

“พิธีไหว้ครู” ปีการศึกษา 2560