ก.ย. 28

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษร่วมกับครูชาวต่างชาติ

รายละเอียด  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ก.ย. 21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษร่วมกับครูชาวต่างชาติ

รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ก.ย. 08

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียด  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว