Category: ประชาสัมพันธ์

ก.พ. 24

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านเข้าเรียน โครงการ EP, EEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

1.ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ฯ 2.ผลการสอบนักเรีย …

Continue reading

ก.พ. 03

ชื่นชม “คนเก่ง” การสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

คะแนนรวมทุกวิชา  ได้แก่ ด.ญ.ชนุตตา ศิริพานิช    สอบได้ล …

Continue reading

ม.ค. 31

ประกาศ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

รายละเอียดประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง …

Continue reading