ส.ค. 25

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเสาเข็ม)

รายละเอียด :: ประกาศสอบราคาจ้างฯ

ส.ค. 21

กิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์” 18 สิงหาคม 2560

ส.ค. 15

ร่วมต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครู จาก PPD Kuala Kungsar, Peruk, Malaysia ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 13-15 สิงหาคม 2560