ก.ย. 18

เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “Anuban Nakhon Start Coding”

ก.ย. 13

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69

ส.ค. 29

นักเรียน SMTP เรียนรู้ Micro:bit