ธ.ค. 13

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding) โรงเรียนมาตรฐานสากล

ธ.ค. 09

การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC & Logbook Teacher

พ.ย. 21

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ “ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูณัฐศุกาญจน์ วัตถุ เนื่องจาก กคศ. มีมติอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว13