พ.ย. 06

ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ

ต.ค. 20

กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ SMTP ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 17-19 ต.ค. 2562

ต.ค. 08

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานและอบรมปลูกสำนึกจิตอาสาให้กับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช