ม.ค. 31

ประกาศ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

รายละเอียดประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

ม.ค. 27

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Programme (EP)และ โครงการ English Enhancement Programme (EEP) ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดการรับนักเรียน ป.1 โครงการ EP,EEP ปีการศึกษา 2560

ม.ค. 12

มอบรางวัลการสอบแข่งขันชิงแชมป์ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14 การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 และ MATH-ENG CONTEST (MEC) ครั้งที่ 2 ของมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และพญ.เพ็ญนภา