ม.ค. 31

ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Programme และ โครงการ English Enhancement Programme

***รายละเอียดประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียน  ปีการศึกษา 2561

อนุบาลปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 1 EP,EEP

 

ม.ค. 28

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ม.ค. 04

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561