กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ SMTP ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 17-19 ต.ค. 2562

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานและอบรมปลูกสำนึกจิตอาสาให้กับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช

ชื่นชมนักเรียนคนเก่ง “ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14”

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ” ณ นคร อุทิศ”
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14  ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ด.ญ. พิมพ์พรรณ ชินธีรกานต์

……………………………………………………..
รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ป. 1-3
ด.ช.นนนท์ วิชานศวกุล

……………………………………………………..
รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ป. 4-6
ด.ญ. มารดา อาร์ริงตัน