มี.ค. 08

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

มี.ค. 02

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EEP,EP ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 EEP

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 EP

ม.ค. 25

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดการรับสมัคร  :

–::ประกาศการรับสมัครเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

–::ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EP,EEP ประจำปีการศึกษา 2562