ก.พ. 21

ชื่นชมคนเก่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

รายการที่ 1 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กชายปชาณศักดิ์ ขอดผักแว่น
2. เด็กหญิงภัณฑิรา พงศ์สุวรรณ
3. เด็กชายสกรรจ์ สายสาระ
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางจุฑามาศ ประชุม
2. นางจุฬาทิพย์ บุญฤทธิ์

รายการที่ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กชายกรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักดิ์
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางสุพัตรา วิชานนะณานนท์

รายการที่ 3 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4
1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เจริญชัยไพศาล
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางอัชญา เคารพาพงศ์

รายการที่ 4 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6
1.เด็กหญิงพิชชิตา ชวาลา
ครูผู้ฝึกซ้อม
1.นางกอบกุล สงสุวรรณ

ม.ค. 31

ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Programme และ โครงการ English Enhancement Programme

***รายละเอียดประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียน  ปีการศึกษา 2561

อนุบาลปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 1 EP,EEP

 

ม.ค. 28

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560