ก.ย. 21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษร่วมกับครูชาวต่างชาติ

รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ก.ย. 08

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียด  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว

ก.ย. 06

“กตเวทิตาจิต 60” อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้