กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ iLearning ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” แห่งที่ 2