สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกบัวสีชมพู  และอักษร  อ  สีฟ้า  ใช้เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ
ดอกบัว หมายถึง ดอกบัวเริ่มบาน  (พ้นน้ำแล้ว)  พร้อมที่จะรับสิ่งดี ๆ ที่ครูผู้สอน  พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ได้อบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาให้มีความรู้คู่ความดี

สีประจำโรงเรียน  สีฟ้า  ขาว
        สีฟ้า  หมายถึง  ความสดชื่น  ร่าเริง  แจ่มใสของวัยเด็ก
        สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  หมดจดเหนือสิ่งอื่นใด