เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
 
                                                                      อนุบาล ณ นครอุทิศ       แหล่งชีวิตของการศึกษา
                                                               ปลูกฝังกุลบุตรกุลธิดา           ของชาวประชานคร
                                                               พากเพียรเรียนศึกษา             วิชาที่ครูสั่งสอน
                                                               คารพบิดามารดา                   อีกพรพระศาสนา
                                                                      (สร้อย) มีร่มโพธิ์ทอง      คุ้มครองปกป้องเรามา
                                                               อีกทั้งคุณครูเหลือคณา           นำพาให้เราสุขศรี
                                                                      พวกเราร่วมชีวัน             รักกันมุ่งทำความดี
                                                               ยึดมั่นความสามัคคี                สมที่เป็นทายาทชาวนครฯ