:: ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
ปรัชญา=>ความรู้ คู่ ความดี... คำขวัญ=>ประพฤติงาม ความรู้ดี มีอนามัย ใจสู้งาน บริการสังคม..
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ทิศทางการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
เช็คเมล์โรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
คณะครู และบุคลากร
ครูปฐมวัย
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ
แนะนำเว็บไซต์
ปฐมวัยอนุบาลนครฯ
ENGLISH PROGRAM
ห้องสมุดอนุบาลนครฯ
สื่ออนุบาลนครฯ
สื่อสพฐ.
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
โรงเรียนบ้านทวดทอง
บทความแนะนำ
แผ่นพับวันต่อต้านยาเสพติด
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ
พระบรมราโชวาทการศึกษา
ออกกำลังกระตุ้นให้จำดี
อาหารอร่อยเหมาะกับวัย
"ดื้อยา" ภัยเงียบ
"คำพูด" ทำร้ายลูก
เพิ่มเติม..
อนุบาล ๑๔ จ.ภาคใต้
อนุบาลสุราษฎร์ธานี
อนุบาลกระบี่
อนุบาลชุมพร
อนุบาลตรัง
อนุบาลนราธิวาส
อนุบาลปัตตานี
อนุบาลพังงา
อนุบาลพัทลุง
อนุบาลภูเก็ต
อนุบาลยะลา
อนุบาลระนอง
อนุบาลสงขลา
อนุบาลสตูล
วารสารวิชาการ
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒
วารสารวิชาการทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาภรณ์ สันติวรกุล
ธิษมาศ แอบพล
สุนันท์ แอบพล
วรัญญู สกุณา
จินตนา ดวงทอง
สุคนธ์ บุญศิริ
จุฑามาศ ประชุม
สุประภา คงกำไร
กฤษณ์ ธารพระจันทร์
สินี ถนนทอง
สุวัจน์ แก้วเพ็ง
จุฬาทิพย์ บุญฤทธิ์
ศศิรินทร์ ธารพระจันทร
 ประวัติโดยสังเขป


 • พ.ศ. 2486 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช“ณ นครอุทิศ”
  แต่ไม่มีสถานที่และอาคารจึงอาศัยบ้านหมอแมคดาเนียลซึ่งเป็นที่พักของมิชชันนารีขณะนั้นว่างเปล่าและอยู่ในความอารักขาของทางราชการ
  โดยใช้สถานที่นี้จัดเป็นที่เล่าเรียนซึ่งมีครู 2 คน นักเรียน 8 คน และคนงาน 2 คน
 • พ.ศ. 2487 ทางราชการทหารได้ใช้บ้านหมอแมคดาเนียลหลังนั้นเป็นการชั่วคราวจำเป็นต้องย้ายมาเรียนที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • พ.ศ. 2488 ย้ายกลับไปเรียนที่บ้านหมอแมคดาเนียลอีกครั้ง
 • พ.ศ. 2489 ทางราชการมีความจำเป็นต้องคืนบ้านหมอแมคดาเนียลให้แก่มิชชันนารีจึงย้ายมาเรียนที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชอีกครั้ง
 • พ.ศ. 2493 กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติเงินงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารอนุบาล แต่งบประมาณไม่เพียงพอ พลเอกเจ้าพระยาบดินทร์เดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ได้บริจาคเงินสบทบทุนเพื่ออุทิศเป็นส่วนกุศลพร้อมทั้งเป็นอนุสรณ์แก่ท่านกลาง ณ นคร ผู้เป็นอาที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ได้ทำการก่อสร้างจนเสร็จในที่ดินวัดร้าง (วัดประตูขาว) และได้ตั้งชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช " ณ นครอุทิศ" เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้บริจาค
  เปิดสอนเฉพาะชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2
 • พ.ศ. 2502 เปิดขยายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ประถมศึกษาตอนต้น) สังกัดกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2521 เปิดขยายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(ประถมศึกษาตอนปลาย)สังกัดกองการประถมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2523 โอนสังกัดไปขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน


ฟ้า - ขาว สีประจำโรงเรียน
 • สีฟ้า หมายถึง ความสดชื่น ร่าเริงแจ่มใสของวัยเด็ก
 • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ หมดจดเหนือสิ่งอิ่นใด
ตราประจำโรงเรียน
 • ดอกบัวสีชมพู และอักษร อ สีฟ้า ใช้เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ
 • ดอกบัว หมายถึง ดอกบัวเริ่มบาน พร้อมที่จะรับสิ่งดี ๆ ที่ครูผู้สอน พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้อบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาให้มีความรู้คู่ความดี

สงวนลิขสิทธิ์โดย © :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" :: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2011-06-24 (9371 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
::: Anuban Nakhonsrithammarat Na Nakhon Utit School :::
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-356-064 โทรสาร : 075-340-172
e-mail:webmaster@anuban.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
themes by websurin