ผู้บริหาร

นางนวลใย สุทธิพิทักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/12/2022
ปรับปรุง 24/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 215557
Page Views 332101
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ช้างซ้าย พระพรหม
2 โรงเรียนวัดไสมะนาว ช้างซ้าย พระพรหม
3 โรงเรียนบ้านห้วยยูง ช้างซ้าย พระพรหม
4 โรงเรียนวัดแพร่ ช้างซ้าย พระพรหม
5 โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม ท้ายสำเภา พระพรหม
6 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ท้ายสำเภา พระพรหม
7 โรงเรียนวัดเชิงแตระ ท้ายสำเภา พระพรหม
8 โรงเรียนวัดท้ายสำเภา ท้ายสำเภา พระพรหม 075-845-358
9 โรงเรียนวัดท่าช้าง นาพรุ พระพรหม
10 โรงเรียนบ้านห้วยระย้า นาพรุ พระพรหม
11 โรงเรียนวัดพระพรหม นาพรุ พระพรหม
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นาพรุ พระพรหม
13 โรงเรียนวัดห้วยพระ นาพรุ พระพรหม
14 โรงเรียนวัดหนองแตน นาสาร พระพรหม
15 โรงเรียนวัดกัด นาสาร พระพรหม
16 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด นาสาร พระพรหม
17 โรงเรียนวัดพระเพรง นาสาร พระพรหม 0-7537-8519
18 โรงเรียนวัดคันนาราม นาสาร พระพรหม
19 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ กำโลน ลานสกา
20 โรงเรียนวัดสมอ กำโลน ลานสกา
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) กำโลน ลานสกา 075533300
22 โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ กำโลน ลานสกา
23 โรงเรียนบ้านเด็กศึกษา กำโลน ลานสกา
24 โรงเรียนวัดจันทร์ กำโลน ลานสกา
25 โรงเรียนวัดวังไทร กำโลน ลานสกา
26 โรงเรียนบ้านคดศอก ขุนทะเล ลานสกา
27 โรงเรียนวัดใหม่ทอน ขุนทะเล ลานสกา -
28 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ ขุนทะเล ลานสกา
29 โรงเรียนวัดสอ ขุนทะเล ลานสกา
30 โรงเรียนราษฎร์บำรุง ลานสกา ขุนทะเล ลานสกา 0-7544-1413
31 โรงเรียนบ้านสันยูง ท่าดี ลานสกา 0-7537-7255
32 โรงเรียนชุมชนลานสกา ท่าดี ลานสกา
33 โรงเรียนวัดดินดอน ท่าดี ลานสกา
34 โรงเรียนวัดปะ ท่าดี ลานสกา
35 โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง ท่าดี ลานสกา
36 โรงเรียนวัดเจดีย์ ลานสกา ลานสกา
37 โรงเรียนวัดวังหงส์ ลานสกา ลานสกา
38 โรงเรียนวัดน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา ลานสกา
39 โรงเรียนวัดไทรงาม เขาแก้ว ลานสกา 0-7539-1091
40 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ เขาแก้ว ลานสกา 0-7537-4769
41 โรงเรียนรุจิธรรมวิทยา เขาแก้ว ลานสกา
42 โรงเรียนบ้านร่อน เขาแก้ว ลานสกา 0-7530-0492
43 โรงเรียนบ้านตลาด เขาแก้ว ลานสกา
44 โรงเรียนวัดดอนตรอ ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ
45 โรงเรียนวัดทางพูน สาขาบ้านทุ่งทับควาย ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
46 โรงเรียนวัดสระเพลง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
47 โรงเรียนราษฎร์บำรุง เฉลิมพระเกียรติ80 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
48 โรงเรียนบ้านปากช่อง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
49 โรงเรียนวัดทางพูน ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
50 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
51 โรงเรียนวัดพังยอม สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
52 โรงเรียนรักบี้จุฬา-ธรรมศาสตร์ สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
53 โรงเรียนบ้านบางนกวัก สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
54 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ จ.นครศรีธรรมราช สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
55 โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
56 โรงเรียนจิรวิทย์พิพทยา สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
57 โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ อ. เฉลิมพระเกียรติ 80 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
58 โรงเรียนบ้านบางไทร สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
59 โรงเรียนบ้านปลายคลอง เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
60 โรงเรียนวัดป่าหวาย เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
61 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
62 โรงเรียนวัดบางหว้า เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
63 โรงเรียนวัดโคกกะถิน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
64 โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
65 โรงเรียนวัดสระไคร เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
66 โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช
67 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช
68 โรงเรียนวัดบ้านตาล กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช
69 โรงเรียนวัดชัน กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช
70 โรงเรียนวัดสวนพล กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช 0-7537-7478
71 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
72 โรงเรียนอนุบาลบ้านพิชญรัตน์ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
73 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช คลัง เมืองนครศรีธรรมราช 075-356064
74 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
75 โรงเรียนภัทรวิทย์ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
76 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
77 โรงเรียนวัดศาลาไพ ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช 0-1367-8649
78 โรงเรียนวัดเทพธิดาราม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
79 โรงเรียนวัดท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
80 โรงเรียนวัดป่าไหม้ ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
81 โรงเรียนวัดป่ายาง ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
82 โรงเรียนบ้านถนนใหญ่ ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช
83 โรงเรียนบ้านปากพญา ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช 0-7535-4019
84 โรงเรียนวัดนาวง ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช
85 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช
86 โรงเรียนศรีอนุบาล ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
87 โรงเรียนอนุบาลดำรงค์ศาสน์ ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
88 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
89 โรงเรียนแสงรัตน์ ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
90 โรงเรียนสหมิตรศึกษา ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
91 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
92 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
93 โรงเรียนวัดจังหูน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
94 โรงเรียนบ้านบางเตย ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
95 โรงเรียนวัดพังสิงห์ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
96 โรงเรียนชุมชนวัดหมน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
97 โรงเรียนบ้านหนองหนอน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
98 โรงเรียนวัดโดน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
99 โรงเรียนบ้านบางกระบือ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
100 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
101 โรงเรียนวัดโพธาราม ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
102 โรงเรียนบ้านบางหลวง ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
103 โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
104 โรงเรียนวัดดอนยาง นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
105 โรงเรียนวัดหญ้า นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
106 โรงเรียนวัดน้ำสรง นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
107 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
108 โรงเรียนบ้านนาเคียน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
109 โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช 075-764233
110 โรงเรียนวัดพระมงกุฎ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
111 โรงเรียนบ้านทวดเหนือ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
112 โรงเรียนบ้านคลองดิน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช 0-75473255
113 โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
114 โรงเรียนวัดบางตะพาน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
115 โรงเรียนวัดบางใหญ่ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
116 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
117 โรงเรียนวัดท่าสะท้อน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
118 โรงเรียนวัดตรีเอการาม บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
119 โรงเรียนวัดสระแก้ว บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
120 โรงเรียนบ้านเนิน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
121 โรงเรียนวัดมุจลินทราวาส บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
122 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์แจ้ง บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
123 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
124 โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช 075-399013
125 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
126 โรงเรียนบ้านคันธง ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
127 โรงเรียนวัดมุขธารา ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
128 โรงเรียนวัดหัวนอน ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
129 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
130 โรงเรียนวัดนางพระยา ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช 0805246569
131 โรงเรียนวัดท่านคร ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
132 โรงเรียนวัดท่าแพ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
133 โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช 0-7545-0175
134 โรงเรียนวัดโบสถ์ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
135 โรงเรียนโยธินบำรุง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
136 โรงเรียนวัดศรีมงคล ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
137 โรงเรียนปากพูน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
138 โรงเรียนบ้านห้วยไทร ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
139 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
140 โรงเรียนวัดท่าม่วง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
141 โรงเรียนบ้านชะเอียน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
142 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
143 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
144 โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
145 โรงเรียนวัดมะม่วงทอง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
146 โรงเรียนอนุบาลสุนิสา ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
147 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
148 โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช
149 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช
150 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
151 โรงเรียนดรุณีวัฒนา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
152 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
153 โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
154 โรงเรียนวัดวนาราม โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
155 โรงเรียนพริ้มพิทยานุสรณ์ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 342819
156 โรงเรียนสุรนาถวิทยา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
157 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075-314287
158 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075447006
159 โรงเรียนวัดหัวอิฐ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
160 โรงเรียนเทศบาลทวดทอง โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
161 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
162 โรงเรียนอนุบาลธีรนุข ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
163 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
164 โรงเรียนอนุบาลวิเชียรรัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
165 โรงเรียนอนุบาลทิพย์รัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
166 โรงเรียนอนุบาลภิญญรัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
167 โรงเรียนอนุบาลดารารักษ์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
168 โรงเรียนโสภณวิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
169 โรงเรียนชุบธรรมวิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
170 โรงเรียนอนุบาลวิบูลย์สุข ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
171 โรงเรียนจรรยานุยุตวิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
172 โรงเรียนอนุบาลธนสาร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
173 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 075322577
174 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 0-7535-6167
175 โรงเรียนนรรถยาพิศนุสรณ์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
176 โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
177 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 343953,344233
178 โรงเรียนอนุบาลพรหมเสนา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
179 โรงเรียนชูศิลป์วิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
180 โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
181 โรงเรียนจรัสพิชากร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
182 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช
183 โรงเรียนวัดน้ำรอบ เมืองนครศรีธรรมราช ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช
184 โรงเรียนวัดหนองบัว ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช